HKC GROUP

HKC là một trong những tập đoàn sản xuất màn hình và thiết bị hiển thị lớn nhất tại Trung Quốc, chuyên OEM cho các thương hiệu lớn trên thế giới. Với dây chuyền sản xuất thông minh, hiện đại trong lĩnh vực sản xuất màn hình, giải pháp IOT,  sản phẩm đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu khắt khe của ngành sản xuất màn hình. HKC cũng là tập đoàn có nhiều đăng ký nhãn hàng về quyền sở hữu trí tuệ, năng lực sản xuất và hệ thống phân phối trên khắp thế giới.

Xem thêm